תרומות

עור"ק – עורף קבוצתי וקהילתי בע"מ (חל"צ) מסייעת לחסרי עורף משפחתי ולאנשים נוספים המתמודדים לבדם עם העולם.

עור"ק יוזמת הקמתן של קבוצות וקהילות ערבות הדדית, מלווה ומכשירה אותן לתפקוד כעורף חלופי – ומעבר לכך.

לידיעתכם: עור"ק הנה ארגון חדש המאוגד כחברה לתועלת הציבור. בשנים הראשונות לפעילותו של מלכ"ר התרומה איננה מזכה ממס, ולפיכך במרבית המקרים נעשית על ידי אנשים פרטיים בסכומים קטנים.

במידה וברצונכם לתרום סכום גבוה, לאמץ קבוצה או לתרום לפעילות באופן מזכה ממס – אנא צרו קשר עם עודד אונגר 054-5619340. הסליקה מבוצעת באופן מאובטח ביעד שריג