עורק - עורף קבוצתי וקהילתי
עורק - עורף קבוצתי וקהילתי

קהילת "אחיות לדרך"​

פועלת בקרית גת, הוקמה בשיתוף עם עמותת "רוח נשית", ומשתתפות בה נשים חד הוריות סביב גילאי ה 30.
ייחודיות הקהילה היא במתן מעטפת תומכת לנשים שחוו אלימות במשפחה, ומבקשות להשתקם ולצמוח.
הקהילה פעילה משנת 2023, ומאופיינת בקשר חם שמתהווה ונמשך בין חברותיה,
ובקיום פעילויות משותפות לחברות הקהילה עם ילדיהן.

קהילת "אחיות לדרך"​

פועלת בקרית גת, הוקמה בשיתוף עם עמותת "רוח נשית", ומשתתפות בה נשים חד הוריות סביב גילאי ה 30.
ייחודיות הקהילה היא במתן מעטפת תומכת לנשים שחוו אלימות במשפחה, ומבקשות להשתקם ולצמוח.
הקהילה פעילה משנת 2023, ומאופיינת בקשר חם שמתהווה ונמשך בין חברותיה,
ובקיום פעילויות משותפות לחברות הקהילה עם ילדיהן.

קהילת אוה"ל

קהילה לאנשים בוגרים עצמאיים על הרצף האוטיסטי, באיזור המרכז. 
קהילה שיצאה לדרך בשנת 2022. מטרתה לאפשר לחבריה לקיים 
אורח חיים עצמאי לצד המוגבלות עמם מתמודדים, ובחזון הקבוצה להקים דיור קהילתי משותף, 
שיובילו בעצמם בהתאם לצרכים של חברי הקהילה.
הקהילה נפגשת באופן תדיר, ומקיימת מפגשים בלתי פורמליים רבים ואירועים משותפים. 
המשתתפים שומרים על קשר הדדי בין חברי הקהילה בעת שגרה וחירום.

קהילת נשים חד הוריות בדואיות

פועלת ברהט, הוקמה בשיתוף מרכז עוצמה, המח' לשירותים חברתיים ברהט, 
ופעילה משנת 2022. הקהילה מהווה מרחב מעצים עבור נשים המתמודדות עם 
אתגרים ייחודיים בהקשר התרבותי לו הן משתייכות.
הקהילה עוסקת, בין היתר, בקידום יזמות משותפת להגדלת המשאבים של החברות בקבוצה.

קהילת נשים נפגעות אלימות במשפחה לאחר שיקום במקלט

פועלת בחיפה, הוקמה בשיתוף עם עמותת "רוח נשית". הוקמה בשנת 2021.
ייחודיות הקהילה היא בבניית מעטפת תומכת לנשים שחוו אלימות במשפחה, השתקמו ומבקשות שייכות.
הקהילה עסקה בפיתוח משאבים כלכליים משותפים באמצעות קיום פיילוט של רכישת מזון כקבוצה.

קהילת נשים נפגעות אלימות במשפחה לאחר שיקום במקלט

פועלת בחיפה, הוקמה בשיתוף עם עמותת "רוח נשית". הוקמה בשנת 2021.
ייחודיות הקהילה היא בבניית מעטפת תומכת לנשים שחוו אלימות במשפחה, השתקמו ומבקשות שייכות.
הקהילה עסקה בפיתוח משאבים כלכליים משותפים באמצעות קיום פיילוט של רכישת מזון כקבוצה.

קהילת אמהות דוברות ספרדית

פועלת בירושלים, נפתחה בשנת 2022. 
מדובר בקבוצת אמהות המתמודדות יחד עם האתגרים בהשתלבות בחברה הישראלית 
והסתגלות לשינויים כתוצאה מהעלייה ארצה. המשתתפות יוזמות מפגשים חברתיים משותפים, 
 מתעניינות בשיתופי פעולה בעלי ערך כלכלי (כדוגמת יריד החלפת בגדים שערכו).

קהילת אמהות דוברות ספרדית

פועלת בירושלים, נפתחה בשנת 2022. 
מדובר בקבוצת אמהות המתמודדות יחד עם האתגרים בהשתלבות בחברה הישראלית 
והסתגלות לשינויים כתוצאה מהעלייה ארצה. המשתתפות יוזמות מפגשים חברתיים משותפים, 
 מתעניינות בשיתופי פעולה בעלי ערך כלכלי (כדוגמת יריד החלפת בגדים שערכו).

קהילת אמהות יחידניות

פועלת בתל אביב. קהילה שנפתחה בשנת 2021, המשתתפות בה הן אמהות 
יחידניות בסביבות גיל 40 ומעלה. הקהילה הוקמה בשאיפה של אמהות לילדים 
צעירים לאפשר לילדיהן חוויה של "משפחה מורחבת", שלא תמיד מתאפשרת עבורן. 
הקהילה מקיימת מפגשים חברתיים באופן רציף, ומהווה מנוף לאותן נשים לממש את רצונן.

קהילת אמהות יחידניות

פועלת בתל אביב. קהילה שנפתחה בשנת 2021, המשתתפות בה הן אמהות 
יחידניות בסביבות גיל 40 ומעלה. הקהילה הוקמה בשאיפה של אמהות לילדים 
צעירים לאפשר לילדיהן חוויה של "משפחה מורחבת", שלא תמיד מתאפשרת עבורן. 
הקהילה מקיימת מפגשים חברתיים באופן רציף, ומהווה מנוף לאותן נשים לממש את רצונן.

קהילות שנפתחו לאחרונה או בתהליכי הקמה
(מתן מענה דחוף בעת המלחמה):

  • אמהות חד הוריות סטודנטיות בשיתוף המכללה האקדמית אחווה, באזור הדרום
  • אמהות חד הוריות בשיתוף אגף הרווחה והשירותים החברתיים ברמלה
  • אמהות יחידניות בשיתוף עיריית ירושלים
  • אמהות חד הוריות ויחידניות בחיפה בשיתוף "הורים במרכז", שותפות חיפה בוסטון
  • אמהות חד הוריות ברמת גן/ גבעתיים

קהילות שנפתחו לאחרונה או בתהליכי הקמה (מתן מענה דחוף בעת המלחמה):

  • אמהות חד הוריות סטודנטיות בשיתוף המכללה האקדמית אחווה, באזור הדרום
  • אמהות חד הוריות בשיתוף אגף הרווחה והשירותים החברתיים ברמלה
  • אמהות יחידניות בשיתוף עיריית ירושלים
  • אמהות חד הוריות ויחידניות בחיפה בשיתוף "הורים במרכז", שותפות חיפה בוסטון
  • אמהות חד הוריות ברמת גן/ גבעתיים