עורק - עורף קבוצתי וקהילתי
עורק - עורף קבוצתי וקהילתי

איריס לונדון זולטי עם עודד אונגר, 12.5.2021 – ימים של טילים ואזעקות: