עורק - עורף קבוצתי וקהילתי
עורק - עורף קבוצתי וקהילתי

באחרונה יצאו חברי קהילת אוה"ל לסיור בין קהילות בחריש.
חברי הקהילה הינם בוגרים בתפקוד גבוה על הרצף האוטיסטי, בגילאים 35-55.
14 חברים בקהילה הגיעו לחריש, לביקור בבניין של קיבוץ המחנכים "מעשה" של בוגרי תנועת השומר הצעיר לשיחה אישית מבוססת כנות, סקרנות ומידע, שכללה גם קבלת פנים נעימה.
המפגש במרחב הקהילתי של הקיבוץ העירוני, שכלל גם את חברות קהילת הגיל השלישי
"נרקיס 32" מקבוצת "קרובים קרובות", הציג למשתתפים את אורח החיים בקהילות שונות
מאד זו מזו. קהילה אחת קיבוצית שיתופית, והקהילה השנייה חברתית וללא מרכיבי שיתוף
כלכלי. חברי קהילת אוה"ל ראו כיצד בשני המקרים קיימת מערכת תמיכה הדדית בחברים.
היה חשוב גם לראות את שיתופי הפעולה בין הקהילות השונות. הגישה ש"עדיף לעשות
דברים יחד" הודגמה על ידי עצם המפגש עם שתי קהילות באותו מבנה, של אחת מהן.
סיור זה סייע רבות בהעברת המסר בדבר היתרונות הגלומים באורח חיים קהילתי.
עור"ק, המקימה משענת קהילתית כחלופה למשענת המשפחתית שאיננה, לכל החיים, רואה
במפגשי היכרות כאלה מרכיב משמעותי במסגרת תהליכי ההקמה של הקהילות.
נשמח להמשיך ולפתח שיתופי פעולה עם קהילות ברחבי הארץ, בעשייה המשותפת.