עורק - עורף קבוצתי וקהילתי
עורק - עורף קבוצתי וקהילתי

עורף משפחתי משמעותו ביטחון בחיים. יש על מי להישען. 

המשפחה – הורים, אחים, דודים – נותנת גב במצבי משבר ומאפשרת התחייבויות ארוכות טווח. 

מהצד השני, משפחה שאדם מקים דורשת ממנו ביטחון. הוא צריך להיות המשענת עבור אחרים. 

הסיכון הגלום במשבר מועצם, המחויבות ארוכת הטווח מונעת נטילת סיכונים. 

ההשלכות של פיטורים על אדם בעל עורף משפחתי שונות לחלוטין ממידת ההרסנות של פיטורים על אדם שלקח אחריות על ילדים משלו, 

ובהתאם רמת החרדה מאירוע כזה ושלל נגזרותיה.

והמשמעות: היעדרו של עורף משפחתי הוא מצב קבוע. 

גם אדם בגיל שלושים, ארבעים או חמישים – מצבו טוב יותר עם רשת משפחתית יציבה ותומכת סביבו.