עורק - עורף קבוצתי וקהילתי
עורק - עורף קבוצתי וקהילתי

"כל אדם זקוק למשענת יציבה, אמינה וארוכת טווח בה הוא חבר בזכות ולא בחסד. רקע משותף חשוב לבניית אמון, שונות וגיוון חשובים ליצירה ולהתפתחות."

עור"ק הוקמה בתחילת שנת 2019 כחברה לתועלת הציבור וללא מטרות רווח ע"י עודד אונגר.

כיום ישנם כ – 30 מתנדבים, התומכים בסגל מנחים ואנשי מקצוע המלווים את הקהילות. 

איך הכל התחיל?

נושא הקהילות פגש את עודד אונגר בנקודות ציון שונות בחייו, אשר התוו את הדרך להקמת עור"ק. 

התקופה המשמעותית ביותר הייתה בין השנים 2012-2018, אז הוביל מיזם לקידום המעורבות החברתית בעולם הקיבוצי. 

במסגרת המיזם פעל ב-2 תחומים מרכזיים: חיבור בין היכולות הקיבוציות לצרכים החברתיים ובניית צוותי מעורבות חברתית.

מתוך פעילות זו, עודד פגש שני תחומים שלכאורה אינם נפגשים:

  • משמעות הקהילה שבנויה על יכולות משותפות – כלכליות, חברתיות, הדדיות ועוד. 

  • היחשפות לעולמם של חסרי עורף משפחתי – עודד התבקש לסייע לפרויקט בשם "מחסות לעצמאות" שליווה צעירים ממסגרות "חסות הנוער", בוגרי פנימיות או משפחות אומנה, מסיום י"ב לעבר חיים עצמאיים. באופן זה נחשף לעולמם של צעירים חסרי עורף משפחתי. שם למד כי יש בהם בעלי כוחות, נוער עם מוטיבציה ויכולת לשפר את חייהם.

במקביל, בשנת 2017, התפרסם מחקר של מכון המחקר של הכנסת, שדן בפתרונות המדינה לצעירים חסרי עורף משפחתי בקרב 4 אוכלוסיות: עולים בודדים, יוצאים לשאלה, בוגרי חסות הנוער ולהט"בים. מתוכו עלה כי הפתרון המסופק הוא זמני ומסייע בעיקר להתמודדות בטווח הקצר. 

כאשר אותם הצעירים מגיעים לבגרות, הם עדיין מתמודדים עם אתגרים ועם מחסור בעורף משפחתי. גם כאשר יש להם מענה בתחומי התעסוקה, הדיור או ההשכלה, ללא משענת משפחתית אין להם מענה להתמודדות עם משבר תעסוקתי, כלכלי, בריאותי או אחר.

עלתה השאלה כיצד לייצר פתרון לטווח ארוך, כיצד לתת כלים לאותן אוכלוסיות, כיצד למקם את היחיד כשווה בין שווים, המתקיים בזכות ולא בחסד, ורואה עתיד שונה עבור ילדיו. המענה שהתגבש היה קבוצה של אנשים, בה כולם שווים וערבים זה לזה – האחד נמצא שם כמשענת לשני, זה לזה, אבל גם הכלל עבור היחיד. מסגרת שיש לה מעטפת מגדירה מבחוץ, קשרים בין היחידים בפנים, וגרעין משותף היוצר זהות עבור הישות הקבוצתית.  

קבוצת אנשים כזאת, בה מתקיימים שלושת המרכיבים, מכונה על ידי עור"ק – קהילה.

תוך שימוש בניסיון ובמסקנות שצבר, עודד הגה לבסוף מודל הכולל הקמת קהילות המונחות ע"י אנשי מקצוע, שבכדי ליישמו הקים את עור"ק  – עורף קבוצתי וקהילתי, אותה רשם כחברה לתועלת הציבור. 

באותה התקופה עודד הזמין למסע את אורי אופיר, סמנכ"ל עור"ק כיום, שהוסיף את התובנה כי במשענת משפחתית המרכיבים המרכזיים הם החברתי והכלכלי וכך צריך להיות גם באותה המשענת החלופית למחוסרי עורף משפחתי.

על בסיס גישה זו נערכו שני פיילוטים לקהילות בשנים 2019-2020. מתוך אותם פיילוטים, הוסקו מסקנות עד אשר חודד והתייצב המודל להקמת הקהילות כפי שקיים עד היום.

עורף משפחתי משמעותו ביטחון בחיים. יש על מי להישען. 

המשפחה – הורים, אחים, דודים – נותנת גב במצבי משבר ומאפשרת התחייבויות ארוכות טווח. 

מהצד השני, משפחה שאדם מקים דורשת ממנו ביטחון. הוא צריך להיות המשענת עבור אחרים. 

הסיכון הגלום במשבר מועצם, המחויבות ארוכת הטווח מונעת נטילת סיכונים. 

ההשלכות של פיטורים על אדם בעל עורף משפחתי שונות לחלוטין ממידת ההרסנות של פיטורים על אדם שלקח אחריות על ילדים משלו, 

ובהתאם רמת החרדה מאירוע כזה ושלל נגזרותיה.

והמשמעות: היעדרו של עורף משפחתי הוא מצב קבוע. גם אדם בגיל שלושים, ארבעים או חמישים – מצבו טוב יותר עם רשת משפחתית יציבה ותומכת סביבו.

 

אישורים להורדה: