להתנדבות

התנדבות עם קבוצת עור"ק הנה תהליך תובעני הכולל קורס הכשרה והתחייבות לשנה מלאה לפחות.

תהליך בניית הקבוצה, המתחיל כאשר החברים הנם יחידים בודדים ומסתיים בהיותם קבוצה או קהילה מלוכדת, הנו תהליך מורכב המונחה על ידי מנחה מקצועי/ת.

במקביל להנחיית הקבוצות, המתקיימת בתדירות של פעם בחודש לערך, משתלבים מובילי קבוצות העומד בקשר עם החברים בתדירות גבוהה, עד כדי יומיומית. מובילי הקבוצות הנם מתנדבים ומתנדבות אשר סיימו תהליך הכשרה לתפקיד זה, ותפקידם כפול:

בכובע אחד הם מלווים את חברי הקבוצה בקשיים עמם הם מתמודדים, תוך הכוונה לסיוע ההדדי בין החברים, וכן אל הקבוצה כמערכת, אל עור"ק כרשת רחבה ואל מערכות התמיכה הציבוריות, בהתאם לצורך.

בכובעם השני הם מובילים את הקבוצה כמסגרת המכילה את היחידים ונותנת מענים המבוססים על היכולות הקבוצתיות החברתיות והכלכליות ההולכות ונבנות, תוך בניית ידע, רצון וכוונה של הקבוצות להגיע לניהול עצמי.

להתנדבות לתפקיד מוביל קבוצה ולתפקידים נוספים בעור"ק נא מלאו את טופס ההתנדבות:

    פרטי המתנדב: