מפגשים לבינוי קבוצות וקהילות

עור"ק בונה קבוצות וקהילות בשותפות עם עמותות המתמחות באוכלוסיות מוגדרות. הקבוצות הנן הומוגניות והרשת הטרוגנית.

תהליך בניית הקבוצה (או הקהילה, בהתאם להחלטת המשתתפים) כולל סדרת מפגשים בהם מתפתחת היכרות, נבנים יחסי אמון, מתגבשים שיתופי פעולה בין חברי הקבוצה וכד'. הקשרים שהחלו בתוך המפגשים גולשים אל החיים שמחוץ למסגרת הקבוצתית הרשמית, והחברים מסייעים זה לזה ככל הניתן.

כחלק מההכנה לקבלת ההחלטה באשר לעתידה של הקבוצה מתקיימים גם  לימודים עיוניים וכן פעילויות בשטח (ראו בנפרד). בסוף שנת התהליך הראשונה מתכנסים המשתתפים ומקבלים החלטות: האם להמשיך יחד או לא, קהילה או קבוצה, תיאגוד כזה או אחר, האם שיתופיות ובאילו תחומים וכד'.

חשוב להדגיש כי הקבוצה הינה קבוצה לחיים ואיננה קבוצה לסדנה או קורס. הגישה כולה מתבססת על בניית האפשרות שגם בעוד 50 שנה חברי הקבוצה יהיו שם, אחד עבור השני.