פעילויות הסברה

המודעות לקיומו של האחר, הכרתו ושיתוף פעולה עמו הינם מפתח לחברה דינמית ומתפתחת המאפשרת לכלל חבריה למצות את יכולותיהם, לטובתם האישית ולטובת החברה כולה.

אנו פועלים לקידומה של המודעות לאחר, ליצירת היכרויות ולקידום שיתופי פעולה בשני נושאים מרכזיים:

  • אוכלוסיית חסרי העורף המשפחתי והאנשים הבודדים – כיחידים וכמספר משמעותי בקרב אזרחי ישראל.
  • משמעותה של הקהילה או הקבוצה, ושל הערבות והעזרה ההדדית בתוכן וביניהן – בחיי הבוגרים הצעירים בישראל במאה ה-21.

צירופם של שני נושאים אלה מתאר את הצורך במענה שפיתחה עור"ק – עורף קבוצתי וקהילתי. באופן זה אנו מציגים גם את הפוטנציאל הגלום בקבוצות עור"ק – לחברי הקבוצות בפרט ולחברה הישראלית ככלל.