מפגשים של צוות עור"ק

חברי צוות עור"ק עובדים ומתנדבים מרחוק ומקרוב, באונליין ובאופליין

הרמת כוסית לפסח 22.03.2021

 

סדנת חזון ארגוני 9.07.2021

 

 

פגישת הכרות הצוות בזום – 15.08.2021

 

מפגש צוות – ראש השנה 12.09.2021

 

פגישות שוטפות באונליין ובאופליין