כנס עור"ק – קהילה כמשפחה

כנס השני של עור"ק, שהתקיים ב-5.10.2021 10:00-12:30 בזום. הרשמה לכנס חופשית וללא תשלום בין נושאי הכנס: קהילה ומשפחה קהילות משמעות וקהילות משמעותיות אספקטים כלכליים, סביבתיים ומקיימים הקשרים תרבותיים ואחרים מברכים